نظارت و اجرا

در تیم ما تمامی کارهای ساختمانی از صفر تا صد انجام میشود 

ما در شرکت نما بنای زاینده رود تمامی خدمات مربوط به ساختمان را انجام می دهیم . ما درطراحی سازه ها به ریزترین بخش ها هم نگاه ویژه داریم تا بهترین ساخت را به سرانجام برسانیم. در شرکت ما ناظران با تجربه بر نحوه ساخت و مصالح مصرفی نظارت کرده تا مشکلی برای سازه شما پیش نیاید . همچنین در پروژه هایی که اجرا با شرکت ما است سعی بر این است که تمامی مصالح ساختمانی از بهترین و به صرفه ترین نوع خود بوده تا ساختمان شما به صورت استاندارد و اصولی طراحی و اجرا شود .

ما تمام انواع پیمانکاری با مصالح ، بدون مصالح  و مدیریت پیمان را انجام می دهیم و شما می توانید بهترین نتیجه را مشاهده کنید .                                                                                                                              

طراحی سازه طراحی دکوراسیون شرکت نمابنای زاینده رود نظارت و اجرا طراحی و معماری

نظارت و اجرا

در تیم ما تمامی کارهای ساختمانی از صفر تا صد انجام میشود 

ما در شرکت نما بنای زاینده رود تمامی خدمات مربوط به ساختمان را انجام می دهیم . ما درطراحی سازه ها به ریزترین بخش ها هم نگاه ویژه داریم تا بهترین ساخت را به سرانجام برسانیم. در شرکت ما ناظران با تجربه بر نحوه ساخت و مصالح مصرفی نظارت کرده تا مشکلی برای سازه شما پیش نیاید . همچنین در پروژه هایی که اجرا با شرکت ما است سعی بر این است که تمامی مصالح ساختمانی از بهترین و به صرفه ترین نوع خود بوده تا ساختمان شما به صورت استاندارد و اصولی طراحی و اجرا شود .

خدمات نظارت و اجرا شرکت نمابنای زاینده رود

نما بنای زاینده رود طراحی و معماری کارهای ساختمانی تیم ساختمانی نظارت و اجرا طراحی و معماری

پیمانکاری با مصالح

همراه با بهترین و به صرفه ترین مصالح سازه شما را طراحی کرده و سپس سازه به صورت اصولی ساخته میشود 

طراحی و نظارت ساختمانی نمابنای زاینده نظارت و اجرا طراحی و معماری رود

مدیریت پیمان

در این روش کلیه هزینه ها ی خرید مصالح واجرای ساختمان را کارفرما مستقیما مطابق فاکتور های مورد تایید خود پرداخت و حق الزحمه پیمانکار به صورت درصدی از کلیه هزینه به صورت ماهیانه پرداخت میشود .

طراحی و نظارت ساختمانی نمابنای زاینده نظارت و اجرا طراحی و معماری رود

پیمانکاری بدون مصالح

شما مصالح را اماده می کنید و ما سازه مد نظر شما را مطابق با استاندارد ها پیاده میکنیم

خدمات نظارت و اجرا شرکت نمابنای زاینده رود

نما بنای زاینده رود طراحی و معماری کارهای ساختمانی تیم ساختمانی نظارت و اجرا طراحی و معماری

پیمانکاری با مصالح

همراه با بهترین و به صرفه ترین مصالح سازه شما را طراحی کرده و سپس سازه به صورت اصولی ساخته میشود 

طراحی و نظارت ساختمانی نمابنای زاینده نظارت و اجرا طراحی و معماری رود

مدیریت پیمان

در این روش کلیه هزینه ها ی خرید مصالح واجرای ساختمان را کارفرما مستقیما مطابق فاکتور های مورد تایید خود پرداخت و حق الزحمه پیمانکار به صورت درصدی از کلیه هزینه به صورت ماهیانه پرداخت میشود .

طراحی و نظارت ساختمانی نمابنای زاینده نظارت و اجرا طراحی و معماری رود

پیمانکاری بدون مصالح

شما مصالح را اماده می کنید و ما سازه مد نظر شما را مطابق با استاندارد ها پیاده میکنیم

راه های  ارتباطی 

شماره تلفن

031-42633320

آدرس

اصفهان - نجف اباد - باغملی - پاساژسروش - طبقه سوم- شرکت نما بنای زاینده رود

ایمیل

nbz.co.ir@gmail.com