031-42633320

خدمات شرکت نما بنای زاینده رود

شرکت نمابنای زاینده رود تمامی خدمات مربوط به ساختمان را انجام می دهد. پس شما می توانید بدون هیچ زحمتی ساختمان و پروژه خود را به ما بسپارید . 

تمامی بخش ابنیه ، مکانیکی ، برقی ساختمان برای شما انجام میشود 

طراحی سازه طراحی دکوراسیون شرکت نمابنای زاینده رود

نظارت و اجرا

شما می توانید در انواع مختلف ( پیمانکاری با مصالح ، پیمانکاری بدون مصالح ،مدیریت پیمان ) با ما همکاری داشته باشید . ویا در صورت تمایل فقط نظارت ساختمان خود را به ما بسپارید . و شما می توانید در بهینه ترین حالت از نظر زمانی و هزینه ای ساخت خود را تحویل بگیرید .

طراحی و معماری

شرکت ما تمامی خدمات ساختمانی را انجام می دهد. طراحی پلان معماری – طراحی دکوراسیون داخلی – طراحی نما ی ساختمان وبراورد کلیه هزینه های اجرا یی جهت تصمیم گیری بهتر کارفرما .

نما بنای زاینده رود طراحی و معماری کارهای ساختمانی تیم ساختمانی
صنایع رنگ اپامه تولیدی رنگ شرکت نما بنای زاینده رود رنگ اپامه

تولید و اجرا رنگ آپامه

شرکت نمابنای زاینده رود به تولید انواع رنگ شامل رنگ ترافیکی  مخصوص خیابان ، کوچه و …  و  رنگ جدولی  مخصوص رنگ جداول کوچه ، خیابان و …  و رنگ سوله ای می پردازد . همچنین شرکت پروژه های مربوط به رنگ امیزی هم انجام می دهد و شما می توانید خرید و اجرا را به شرکت ما بسپارید. در پروژه های اجرایی همواره سعی بر این بوده است که پروژه به بهترین و بهینه ترین حالت ممکن انجام شود . همچنین ما در آپامه سعی بر تولید بهترین رنگ متناسب با منطقه جغرافیایی و مکان استفاده را داریم . 

طراحی دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی یک هنر می باشد و شرکت نمابنای زاینده رود می تواند هنر خود را در پیاده سازی دکوراسیون داخلی به خوبی پیاده کند همانطور که بخش زیربنای ساختمان و بخش خارجی ساختمان مهم است بخش داخلی ساختمان هم اهمیت ویژه ای دارد. طراحی دکوراسیون برای بهینه کردن فضای داخلی ساختمان است تا شما بتوانید بیشترین استفاده از بخش داخلی و اصولی ترین طراحی را داشته باشید. طراحی اصولی دکوراسیون داخلی به شما در بخش روانی سازه به شدت کمک می کن و یه طراحی اصولی می تواند قیمت سازه را چندین برابر کند

طراحی دکوراسیون در اصفهان شرکت نمابنای زاینده رود طراحی و معماری
نما بنای زاینده رود طراحی و معماری کارهای ساختمانی تیم ساختمانی

طراحی و معماری

شرکت ما تمامی خدمات ساختمانی را انجام می دهد. طراحی پلان معماری – طراحی دکوراسیون داخلی – طراحی نما ی ساختمان وبراورد کلیه هزینه های اجرا یی جهت تصمیم گیری بهتر کارفرما .

طراحی سازه طراحی دکوراسیون شرکت نمابنای زاینده رود

نظارت و اجرا

شما می توانید در انواع مختلف ( پیمانکاری با مصالح ، پیمانکاری بدون مصالح ،مدیریت پیمان ) با ما همکاری داشته باشید . ویا در صورت تمایل فقط نظارت ساختمان خود را به ما بسپارید . و شما می توانید در بهینه ترین حالت از نظر زمانی و هزینه ای ساخت خود را تحویل بگیرید .

طراحی دکوراسیون در اصفهان شرکت نمابنای زاینده رود طراحی و معماری

طراحی دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی یک هنر می باشد و شرکت نمابنای زاینده رود می تواند هنر خود را در پیاده سازی دکوراسیون داخلی به خوبی پیاده کند همانطور که بخش زیربنای ساختمان و بخش خارجی ساختمان مهم است بخش داخلی ساختمان هم اهمیت ویژه ای دارد. طراحی دکوراسیون برای بهینه کردن فضای داخلی ساختمان است تا شما بتوانید بیشترین استفاده از بخش داخلی و اصولی ترین طراحی را داشته باشید. طراحی اصولی دکوراسیون داخلی به شما در بخش روانی سازه به شدت کمک می کن و یه طراحی اصولی می تواند قیمت سازه را چندین برابر کند

صنایع رنگ اپامه تولیدی رنگ شرکت نما بنای زاینده رود رنگ اپامه

تولید و اجرا رنگ آپامه

شرکت نمابنای زاینده رود به تولید انواع رنگ شامل رنگ ترافیکی ( مخصوص خیابان ، کوچه و …)  رنگ جدولی  ( مخصوص رنگ جداول کوچه ، خیابان و … ) و رنگ سوله ای می پردازد . همچنین شرکت پروژه های مربوط به رنگ امیزی هم انجام می دهد و شما می توانید خرید و اجرا را به شرکت ما بسپارید. در پروژه های اجرایی همواره سعی بر این بوده است که پروژه به بهترین و بهینه ترین حالت ممکن انجام شود . همچنین ما در آپامه سعی بر تولید بهترین رنگ متناسب با منطقه جغرافیایی و مکان استفاده را داریم . 

ارتباط با ما 

شما می توانید برای ارتباط با شرکت نما بنای زاینده رود از راه های زیر اقدام کنید 

شماره تلفن

031-42633320

آدرس

اصفهان - نجف اباد - باغملی - پاساژ امام سجاد - طبقه سوم- شرکت نما بنای زاینده رود

ایمیل

nbz.co.ir@gmail.com